Vær trofast mot ditt talent, og fremhev din unike kunstneriske stemme

billedkunstner coach danser doula enkeltpersonforetak forfatter frilanser gründer komponist kreativ entreprenør kunstner kunstnermøter lev av talentene dine mindfulness musiker scenekunstner yoga Jul 29, 2023

Som kunstner bærer du på et unikt talent, en kraft som er helt din egen.
Ditt ansvar er å bringe dette talentet frem i lyset, og å formidle det med autentisitet og integritet. Det er ikke din oppgave å endre eller forme det for å passe inn i en boks som verden har satt opp. Din gave til verden ligger nettopp i det unike, i det ingen andre kan kopiere.

Hvis du prøver å etterligne andre for å bli mer akseptert eller for å virke mer kommersiell, snyter du ikke bare deg selv for gleden av å skape det som dypest sett føles autentisk for deg, men du snyter også verden for det som er unikt deg.

Ingen andre kan skape akkurat som du.
Ingen andre har ditt unike perspektiv, dine følelser, og dine erfaringer. Ditt unike uttrykk er en gave til verden.

Så hvordan kan du være tro mot ditt eget kunstneriske uttrykk?

Det begynner med aksept. Aksepter at din stemme, din kraft, din kunst er akkurat som den er. La vær å gå på kompromiss med ditt kunstneriske uttrykk. Finn heller måter å skape parallelle inntektskilder på som er tett knyttet mot dine kreative talenter, enn å gå på kompromiss med kunsten. 

Det handler om tillit.
Tillit til dine egne evner, og til din egen skapende prosess. Tro på at det er nok å være deg selv, at det er nok å gi uttrykk for ditt indre landskap.

Til slutt handler det om å praktisere.
Jo mer du gir uttrykk for ditt unike kunstneriske språk, jo mer autentisk og kraftfullt blir det. Som med alt annet, blir vi bedre jo mer vi øver. Og jo mer tro mot oss selv vi er i vår praksis, jo mer autentiske og rike blir våre kunstneriske uttrykk.

Når du er tro mot ditt eget talent, skaper du noe som er genuint og ærlig. Du skaper kunst som resonnerer, kunst som berører, kunst som har kraft til å forandre. 

Så skal du ut av den skapende boblen, og inn i en mer saklig og forretningsmessig strategisk side. 
Derfra øver du deg på å se kunsten din utenfra, og tenker som en gallerist, manager, promotør eller booking-agent.

De tenker ikke: *Er dette bra nok?*

De tenker: *Hva slags innpakning skal jeg lage på dette slik at det ser fantastisk ut for dem som skal kjøpe det?*

Å vurdere om det du har skapt er godt nok etter at du har gjort absolutt alt du kan for å høyne nivået, er egentlig ikke din jobb. Det må verden ta seg av. Du skal bare sørge for å plassere det du har skapt foran dem som ønsker å kjøpe det av deg.

Du har det som kreves. Du er nok. Og verden venter på ditt unike bidrag. Slik må du tenke for å lykkes. Vær modig, vær autentisk, og vær deg selv. Det er alt du trenger.

Ja takk, vis meg hvordan jeg gjør det