Kunsten å søke kulturfond: Spissing av søknaden og langsiktig strategi

billedkunstner coach danser doula enkeltpersonforetak forfatter frilanser gründer komponist kreativ entreprenør kunstner kunstnermøter lev av talentene dine mindfulness musiker scenekunstner yoga Jul 27, 2023

I et hav av kunstnere og kreativt talent er det essensielt å finne metoder for å skille seg ut.
En slik metode er effektiv søknadsskriving til kulturfond. Ved å skrive en søknad som er tilpasset kriteriene i hver enkelt ordning, og tenke strategisk på lang sikt, kan du øke sjansene for å motta den økonomiske støtten ditt prosjekt trenger.

Det første steget i søknadsprosessen er å forstå kravene og kriteriene som stilles i hver enkelt ordning.
Dette kan virke som en selvfølge, men det er overraskende mange som overser dette grunnleggende prinsippet. Det er viktig å ta seg tid til å lese gjennom kriteriene nøye, og å spisse søknaden slik at den samsvarer med disse. På denne måten viser du fondet at du har satt deg godt inn i hva de ser etter, og at ditt prosjekt er relevant i forhold til deres mål.

Jeg snakket med en kunstner som satt i behandlingsutvalget i et fond. Hun sa: 
- Sonia, de aller fleste søknadene er middelmådige. Det er få som skiller seg ut, og som virkelig gode søknader. Det er få på toppen. Det er mange management som søker på vegne av artistene, og de fleste av disse skriver halvgode søknader. 

Jeg forstod at jeg måtte legge mye mer arbeid ned i søknadene mine, og begynte å behandle dem som kreative prosjekter i seg selv. Det å skrive en god søknad var et eget kunstnerisk prosjekt! (På en måte....)

I tillegg til å tilpasse søknaden til kriteriene, er det viktig å vise hvordan ditt prosjekt vil bidra til kulturlivet.
Er det et innovativt prosjekt som vil gi nye impulser, eller er det et prosjekt som vil bevare og formidle viktig kulturarv? Å være i stand til å formidle dette klart og tydelig kan være det som vipper avgjørelsen i din favør.

En annen viktig del av søknadsprosessen er å tenke langsiktig.
Det er sjelden at man får støtte fra kulturfond ved første forsøk. Dette betyr at man må være tålmodig, utholdende og strategisk. En god strategi kan være å identifisere flere forskjellige fond som kan være aktuelle for ditt prosjekt, og sende søknader til alle disse. Ikke bli motløs hvis du får avslag fra et fond – kanskje er det neste fondet som ser verdien i ditt prosjekt.

Summen av disse utgjør basen som gi en tilleggs-finansiering av ditt prosjekt. 
Ikke baser prosjektet ditt på finansiering fra kulturfond alene, men tenk på støtte fra fond som en mulig tilleggs-finansiering. 

Husk at søknadsprosessen er en læringsprosess.
Hver gang du skriver en søknad, får du trening i å formidle prosjektet ditt på en overbevisende måte. Hver gang du får avslag, får du muligheten til å vurdere hva du kan gjøre bedre neste gang. Og hver gang du får støtte, vet du at du har gjort noe riktig.

Så begynn med å undersøke de ulike kulturfondene, forstå deres kriterier og begynn å skrive søknader som er skreddersydde for hver enkelt ordning. Se på søknadsskriving som en del av ditt kreative arbeid – en prosess som krever like mye omtanke, kreativitet og utholdenhet som selve kunstprosjektet. Og husk, suksess kommer sjelden over natten. Men med en god strategi, tålmodighet og hardt arbeid, kan du øke sjansene dine for å få det økonomiske løftet ditt prosjekt trenger for å lykkes.

August og januar er de store månedene for å skrive søknader til kulturfond. 
Er du klar til å lære alt som trengs for å kunne ligge blant de beste søknadene for ditt prosjekt?

Ja takk, vis meg hvordan jeg gjør det