Lev av talentene dine - UNG

billedkunstner coach danser doula forfatter frilanser gründer komponist kreativ entreprenør kunstner kunstnermøter lev av talentene dine musiker scenekunstner yoga Apr 13, 2024

Er du mellom 20 og 35 år? LES MER HER

Vi har startet et eget årsprogram for deg som er ung og ønsker å leve av dine talenter innen kunst, kultur og kreativ næring. Det inkluderer ildsjeler innen alle fagfelt, og deg med spennender ideer vi aldri har hørt om.

Det har alltid vært krevende å leve av sine dypereliggende og særlig - kunstneriske - talenter. Det er en grunn til at så mange mennesker har en lengsel etter å kunne arbeide med det de føler de ble satt på jorden for å gjøre – men likevel har valgt noe annet ut av trygghet, manglende støtte fra familie og omgivelsene, i oppfatningen om at det var det mest fornuftige valget.

Hvis du hver dag arbeider med noe du egentlig ikke ønsker ut av ren fornuft, kan det tære hardt på overskuddet og selvfølelsen din. 

Etter pandemien og den voldsomme prisstigningen på alle fronter har det blitt enda hardere for kunstnere, kulturarbeidere og kreative gründere å kunne leve av sitt arbeid. 

Vi har derfor laget programmet LEV AV TALENTENE DINE for unge mennesker. (Ja, du er ung helt til du fyller 35!) Så lenge dere samles i lokale grupper, kan du delta i dette. Det handler om å lære alt du trenger å vite for å klare det i vår tid. Det handler også om å hente inspirasjon og støtte fra de andre - og å være en kilde til inspirasjon og støtte for gruppen. 
Ikke konkurranse, angst for om du klarer det og ensomhet, men fellesskap og felles arbeidsinnsats mot å nå målene dine. 

Vi lister opp gruppene her etterhvert som de dannes. 
Lagre denne blogg-posten et lurt sted, eller merk deg denne https://www.levavtalentenedine.no/blog, slik at det er lett å finne tilbake. 

Ønsker du å starte en UNG-gruppe i din kommune?
Ta kontakt med oss her

Ja takk, vis meg hvordan jeg gjør det