ENK eller AS? Hva lønner seg?

aksjeselskap as enkeltpersonforetak gründer kreativ entreprenør kunstner lev av talentene dine selskapsform Mar 05, 2021
ENK eller AS? Hva lønner seg?

Når du skal velge mellom ENK og AS for bedriften er det mange ting å vurdere.

Det skal være enklest mulig, lønne seg økonomisk, og sikre deg hvis du blir syk, arbeidsledig, eller det skjer andre uforutsette ting som for eksempel en pandemi!

 

- av Sonia Loinsworth

 

De fleste starter et enkeltpersonforetak første gangen. Det er lett å drive. Du etablerer en bedrift med et organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene på Brreg.no, og du kan sette i gang med fakturering etter bare noen dager. Men er det smart? Ikke nødvendigvis.

Når du etablerer et AS kan du ansette deg selv i bedriften.
Du må da lønne deg selv, samt betale skatt og arbeidsgiveravgift annenhver måned. Det ser dyrere ut på papiret enn et enkeltpersonforetak, fordi arbeidsgiveravgiften er på 14,1%, men på grunn av fradragene og skatteprosenten du får som lønnsmottager blir kostnaden omtrent den samme.

I forbindelse med NOPA-seminaret ENK vs AS spurte jeg regnskapsføreren min om han kunne lage en utregning for hva slags skattemessig uttelling du får i de to ulike selskapsformene med en årslønn på 200 000, 400 000 og 600 000 i 2021. Dette er basert på overskudd i næring kontra lønnsinntekt.

Han svarte dette:

 

I PRAKSIS KOMMER DU ALTSÅ UT LIKT, NÅR ANDRE FAKTORER IKKE ER TATT MED I BETRAKTNINGEN.

Et AS er litt mer komplisert å håndtere, men det er ikke på langt nær så komplisert som mange tror. Du kan gjøre det meste selv i Fiken eller Tripletex, og få regnskapsføreren din til å se gjennom alt med jevne mellomrom for å kvalitetssikre regnskapet ditt, sende inn rapporter og lage skattemeldingen din.

Før brukte man regnskapsfører til å registrere bilag og sende inn rapporter til det offentlige.
I dagens situasjon er regnskapsføreren viktig som rådgiver i forhold til økonomiske valg og rettigheter tilpasset din bransje. Hen skal kunne rådføre og sende deg videre til riktige personer ved behov, som advokat, revisor, osv. Vær derfor nøye med å finne en regnskapsfører som kan din bransje!

I forbindelse med Covid-19 har mediene vært fylt av artikler om kunstnere og kulturarbeidere som ble veldig hardt rammet fordi de hadde enkeltpersonforetak. De hadde ingen sikkerhet i bunnen og kunne ikke permittere seg fra sin egen bedrift. Hadde alle disse vært lønnsmottagere i eget AS og sørget for å fordele inntekter til jevn lønnsutbetaling gjennom årene, kunne de ha permittert seg med utbetaling fra Nav på 80 % av inntekten etter nedstengingen av samfunnet og dermed arbeidsplassen deres. I Februar 2021, nesten et år etter nedstengingen, får man 80% av de første ca. 300 000 og 60% av de neste ca. 300 000 (altså opp mot 3G og 6G).


INGEN AV OSS KAN FORANDRE DET VI GJORDE I FJOR, MEN DET GÅR ALLTID AN Å PLANLEGGE SMARTERE FOR FREMTIDEN.SLIK STARTER DU EGET AS

Når du er ansatt har du rett på 100% sykepenger etter ca. 2 uker og inntil 1 år, i motsetning til 80% som selvstendig næringsdrivende. Du kan kjøpe en forsikring som dekker deg de første par ukene, men den er forholdsvis dyr. Jeg har valgt å bygge opp en 2 ukers «buffer» i stedet.
Under normale omstendigheter har du rett på 62,5% av lønnen din i dagpenger når du blir arbeidsledig. Retten til dagpenger trenger du hvis det går galt og du ikke klarer å skaffe oppdrag. Vær oppmerksom på at du kan være maks. 80% permittert fra eget AS. De regner med at du må bruke 20% av tiden på å skaffe nye oppdrag i bedriften. Ved en langsiktig situasjon må du derfor si deg selv opp. Reglene sier at bedriften skal betale for deg de første to ukene ved sykemelding, mens som arbeidsledig har du kun 3 ventedager. Deretter får du støtte fra det offentlige som enhver annen lønnsmottager. Du kan lese mer om dette på nav.no

Sett opp en ordentlig kontrakt mellom deg selv som bedriftsleder og deg selv som ansatt. Denne skal du bruke ved inngåelsen av ansettelsesforholdet, og som underlag for den eventuelle oppsigelsen.

 

DU TRENGER EN EGENKAPITAL PÅ 30 000 KRONER FOR Å STARTE ET AS

Hvis du ikke har 30 000 til rådighet, kan du starte som enkeltpersonforetak og skifte til AS så snart inntektene begynner å komme inn. Så kan du selv velge hvor mye lønn du vil ta ut til enhver tid, forutsatt at du har tjent pengene. Det kreves litt papirarbeid i oppstarten. Denne tjenesten kan du nå få gratis hos Starteas.no Fyll inn informasjonen om bedriften din på deres nettside, og de forteller deg hva du skal gjøre etter det.

Du må ha 30 000 kroner tilgjengelig som egenkapital for å starte ditt AS. Pengene vil bli låst på bedriftskontoen inntil AS’et er god kjent i Brønnøysundregistrene. Så vil du få tilgang til pengene igjen.

I februar 2021 koster det følgende å starte eget AS:

1) Etablering Starte As Kr. 0,-

2) Banken tar rundt 2000 kroner for etablering av AS inkl. nettbank

3) Brønnøysundregistrene tar 5 570 kroner for å registrere et AS

Den reelle kostnaden for å etablere et AS er altså 7 570 kroner i Februar 2021.

Så koster det noen tusen mer per år pga. innleveringene regnskapsføreren skal gjøre for deg. Målt opp mot 100% sykepenger og 62,5% dagpenger ved arbeidsledighet (mer under Korona-pandemien), er det i min optikk verdt det. Det handler ikke kun om penger, det handler om trygghet. Når man har valgt en eksistens som kunstner og skal leve av det, gir det større trygghet å ha dette på plass.


NÅR DU BLIR SYK ELLER ARBEIDSLEDIG, ELLER VED NESTE PANDEMI

Vær oppmerksom på at Nav-systemet er bygget på et intrikat og kontrollerende regelverk, fylt av all slags fallgruver for den som ikke kjenner systemet deres grundig. Hvis du trenger barselpenger,

sykepenger eller dagpenger ved permittering eller oppsigelse fra egen bedrift, må du sette deg godt inn i regelverket, slik at du ikke mister støtten alle andre lønnsmottagere får i tilsvarende situasjon.

 

REISEREGNING

Når du har eget AS er du som person og As’et ditt 2 ulike juridiske enheter, i motsetning til når du har et ENK. Det betyr at du som reiser på turnè kan sende reiseregningene dine til AS’et og få dem utbetalt fra egen bedrift. Gjør dette enkelt ved å legge inn de reelle skattefrie satsene. Søk opp «Statens satser» så kommer satsene opp på Google.
Jeg bruker Fiken som regnskapsprogram, og trenger derfor eksternt reiseregning-system per i dag. Jeg skriver det i exel og laster opp som en pdf i regnskapet. Tripletex har reiseregningen inkludert i systemet. Du finner også app’er som gjør den samme jobben for deg – og du kan laste bilag direkte opp i regnskapsprogrammet på farten.

 

SIKKERHET

Når du har eget AS er du sikret på en helt annen måte enn når du driver fra et ENK.

Hvis du driver større prosjekter og noe går galt, så er krav begrenset til å rettes mot ditt AS. Hvis du har gjort noe mer ekstremt, kan du få krav mot deg som styreleder, men det er en lengre vei å gå for den som fremsetter kravet, og det ligger ikke i kortene at ansvaret automatisk legges over på deg som privatperson. Hvis du har ENK står krav mot deg personlig til du løser dem inn.

 

HONORARER TIL OPPHAVSRETTHAVER

Som opphaver (tekstforfatter eller komponist), mottar du honorarer for bruk av dine åndsverk fra TONO og andre kilder. Du må betale merverdiavgift av dette hvis du har et AS, og slipper den hvis du har ENK, når det gjelder inntekter fra norske selskap. Hvis inntekten kommer fra utenlandske selskap, er den i praksis mva-fri her i Norge - men sjekk hva du evt. skal betale i skatt til landet pengene er tjent i - hvis du skal det.
Hvis inntekten din fra disse kildene er Kr. 20 000 per år, vil merverdiavgift utgjøre 4 000 kroner brutto, ca. 2 800 etter skatt. Det ville jeg bare latt være.
Hvis du har høyere inntekt per år fra disse kildene, er det nok smartest med begge selskapsformer.

Musikkbransjen er ekstremt kompleks sammenliknet med mange andre bransjer. Hvis du er opphaver, musiker, produsent og kanskje driver eget label i tillegg, skal du sjonglere mellom så mange ulike lover og regler, at en regnskapsfører/rådgiver med stålkontroll på bransjen er helt nødvendig.

Jeg håper dette var til hjelp,

Kreative hilsener fra Sonia Loinsworth

 

Ja takk, vis meg hvordan jeg gjør det